Ana Abrunhosa förklarade att programmet för avlägsnande av asbest i skolor "är praktiskt taget avslutat".

Ministern påpekade att 94 procent av de 487 ansökningarna för detta skolprogram godkändes i 133 kommuner.

Enligt Ana Abrunhosa har 58 skolor för närvarande slutfört arbetet och 115 skolor har pågående arbete.

Det finns mer än 380 utbildningsinstitutioner med anbudsförfarandet lanserat och ytterligare 30 håller på att förbereda förfarandet, i den slutliga analysprocessen, betonade hon.

"Det betyder därför att vi har skapat alla förutsättningar för att de sista arbetena ska kunna utföras under sommarlovet, vilket kommer att vara goda nyheter för våra skolor och för våra familjer", sade hon.

Programmet för asbestsanering i skolor har ett stöd på 46,5 miljoner euro och representerar en total investering på 62 miljoner euro.