Vid en parlamentarisk utfrågning med arbetsgruppen för den grundläggande klimatlagen betonade Ricardo Serrão Santos att sammanfattningen av de åtta lagförslagen som diskuteras bör "objektivt uttrycka behovet av att behålla det system för regional klimatövervakning och klimatprognoser som IPMA har utvecklat i samarbete med den akademiska världen och den portugisiska miljömyndigheten".

IPMA, sade han, är den "nationella myndigheten" på klimatområdet och "representerar Portugal i Världsmeteorologiska organisationen och den mellanstatliga panelen för klimatförändringar", två FN-organ.

Ricardo Serrão Santos hävdade att kopplingen mellan haven och klimatet bör skrivas in i lagen, eftersom haven fungerar som sänkor för koldioxid och andra växthusgaser.

Havet absorberar "30 procent" av världens koldioxidutsläpp, liksom de ekosystem som är beroende av det, t.ex. marina prärieområden och saltkärr.

I lagens slutliga version behövs det "mer bestämda hänvisningar till havspolitiken och relevansen av det portugisiska havet", förespråkade han, utan att glömma "de klimatmigranter som tragiskt dör till havs på väg mot säkerhet".

Ricardo Serrão Santos påpekade också bristen på hänvisningar till den nationella strategin för havet i de projekt som diskuteras, trots att detta instrument redan är inne på sin andra upplaga och att den s.k. blå ekonomin är ett sätt att garantera välstånd från hälsosamma ekosystem.