Enligt talespersonen, socialisten Maria da Luz Rosinha, kommer tre lagförslag och ett förslag till införlivande av ett EU-direktiv att debatteras.

När det gäller de projekt som flera partier redan har lagt fram eller tillkännagivit i ämnet kan de fortfarande bli föremål för dröjsmål, eftersom en begäran enligt arbetsordningen för republikens församling kan göras upp till tio dagar innan.

Enligt ledamoten måste de dock handla om "frågor som är relaterade" till regeringens förslag.

Den nya lagen, som har godkänts av representanthuset och nationalförsamlingen, kommer att vara den första som kommer att gå till omröstning om ett lagförslag som kommer att läggas fram av representanthuset den 23 juni.

Den 8 juni kommer man, förutom en redan inplanerad debatt om aktuella frågor i PCP, att debattera utkast till regeringslagar, bland annat ett som ändrar förfarandena i samband med utfärdandet av medborgarkortet, medan debatten om statens allmänna konto lades till på plenarsammanträdet den 17 juni.

När det gäller nya föredragningslistor planeras en interpellation från CDS-PP till regeringen den 18 juni, en debatt om aktuella frågor av ekologipartiet "Os Verdes" och preliminärt den 7 juli en debatt om årsrapporten om den inre säkerheten (RASI) och den 20 juli debatter om EU-frågor.

PSD har meddelat att man har för avsikt att hålla parlamentssammanträden den 14 och 15 juni - två dagar före partiets plenarsammanträde som planeras till den 17 juli - och PS har meddelat att man kommer att hålla en dags sammanträden den 16 juli, efter sin kongress den 10 och 11 juli.