Av dessa svarade 32 % att det berodde på bekvämligheten jämfört med fysiska kanaler, enligt en undersökning av konsultfirman McKinsey.

I studien undersöktes mer än 1 200 portugisiska konsumenter i åldrarna 18-85 år, och man fann att "helt digitala försäljningskanaler används i större utsträckning i alla analyserade branscher, med undantag för dagligvaror".