"Fram till och med den 23 maj har 132 162 vacciner mot covid-19 administrerats i den autonoma regionen Madeira sedan den 31 december 2020", står det i informationen från hälsoministerns kontor.

I den föregående bulletinen, som publicerades den 16 maj, om vaccinationsprocessen angavs att 122 216 personer hade vaccinerats.

Av det totala antalet administrerade vacciner (132 162) motsvarar 90 436 administreringen av den första dosen och 41 726 var andra doser av vaccinet.

"Detta innebär att 16,4 % av den bofasta befolkningen redan har en fullständig vaccination och att 35,6 % fått en dos av vaccinet".

Under den vecka som analyseras administrerades 9 936 vacciner, varav 2 326 var första doser och 7 610 andra vaccindoser.

Under denna vecka kommer vaccinationen mot covid-19 att fortsätta i hela regionen, med tonvikt på att ge första och andra vaccindoser till personer bosatta i Porto Santo den 28 och 29 maj.