Vasco Alves Ribeiro är ordförande i den styrelse som förvaltar en del av kusten i Espinho kommun och förklarade för Lusa att hans mål är att bidra till bevarandet av den insekt som är mest delaktig i pollineringen av hela planeten och vars överlevnad har minskat på grund av industrialiseringen, som hotar livsmedelskedjan och därmed även livsmedelsproduktionen i hela världen.

"Vi har tillsammans med vårt trädgårdsföretag utvecklat en plan för vilda ängar som ska genomföras främst i havsområdet, intill stränderna, och den innebär att man ska eliminera sockerrörsodlingar och invasiva växter som t.ex. chorões, samtidigt som man låter blommor växa vilt för att locka till sig bin och bidra till att bevara dem".

Vasco Alves Ribeiro erkänner att bin har ett visst rykte om sig att vara farliga, men menar att "fördelarna för befolkningen i allmänhet är mycket större än riskerna för en eller annan person som är allergisk" mot insekten, så han menar att "folk måste informera sig ordentligt innan de kritiserar för att förstå vikten av vad som står på spel".