Jag skriver detta brev för att försöka inspirera DIG att tillsammans med mig skriva till ledningen för båda klubbarna och hålla dem ansvariga för beteendet hos deras så kallade fans eller supportrar. Be dem att ekonomiskt kompensera alla dem vars företag och egendomar skadades, vissa mer än avsevärt.

Om fotbollsklubbarna slog ner på vad som är oacceptabelt beteende skulle det vara mycket viktigt för att förhindra att sådana här händelser inträffar igen i framtiden.

Kan ni tillsammans med mig med papper och penna, laptop, whatsapp, meddelanden osv. bombardera dessa klubbar med en flodvåg av klagomål?

Lois Herrington,
via e-post.