"Hälsoministeriet [spanska] har redan meddelat att när det gäller landresor med Portugal kommer man att återvända dit man var. Med andra ord kommer det inte att krävas någon typ av bevis, någon typ av tilläggsprotokoll utöver det som redan begärts", sade María Jesús Montero vid presskonferensen efter det spanska ministerrådets möte.

Den spanska regeringen har alltså backat efter att ha meddelat att "från och med den 7 juni måste alla personer över sex år som passerar landgränsen mellan Portugal ha vissa av de hälsointyg som krävs för alla passagerare som reser in i Spanien med flyg och båt".