Den andra allmänna nedlåsningen, som infördes tidigare i år som ett sätt att minska pandemins spridning, ledde till att regeringen införde obligatorisk distansarbete i hela landet, utan att arbetstagarna behövde ge sitt samtycke, när deras jobb tillät det.

Vid det senaste ministerrådet, den 9 juni, och med hänsyn till utvecklingen av pandemisituationen beslutade regeringen att mildra denna åtgärd och lämna distansarbete från att vara obligatoriskt till att vara rekommenderat, vilket sker från och med i dag.

Företag med mer än 50 anställda måste organisera in- och utflyttningstiderna på ett sätt som inte är fasad, och garantera minimipauser på trettio minuter upp till en gräns på en timme mellan grupper av arbetstagare.

Endast kommuner som vid två följande utvärderingar registrerar en incidensfrekvens på över 120 fall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna (eller över 240 i kommuner med låg befolkningstäthet) kommer att behålla det obligatoriska systemet med distansarbete.

I detta fall är det kommunerna Lissabon, Braga Odemira och Vale de Cambra, vilket innebär att personer som är bosatta i en annan kommun och arbetar i en av dessa fyra måste fortsätta att arbeta hemifrån eftersom regeln gäller i den kommun där företaget är beläget.

Distansarbete är fortfarande obligatoriskt för immunsupprimerade och kroniskt sjuka personer.