Detta var lägre än 5 % för Västeuropa som helhet. Förmögenheten i Portugal förväntas öka med i genomsnitt 3 % per år fram till 2025, vilket är lägre än de 4 % som gäller för hela regionen, enligt rapporten "Global Wealth 2021": When Clients Take the Lead", som publicerats av Boston Consulting Group (BCG). Fram till 2025 beräknas den öka med en genomsnittlig årlig takt på nära 3 %, upp till cirka 578 miljarder euro.