Den följer på ett förslag från vänsterblocket (BE) om att möta de svårigheter som orsakas av Covid-19-pandemin.

Det godkändes också att stöd kommer att ges även utan ett skriftligt kontrakt så länge det finns bevis på ett hyresavtal.

Sådana situationer kommer dock att rapporteras till det offentliga ministeriet och skattemyndigheten. Stödet kommer också att omfatta enskilda företagare samt företag som har bytt plats på grund av pandemins effekter.