I ett gemensamt uttalande förklarar hälsoministeriet, generaldirektoratet för hälsa (DGS) och hälsovårdsministeriets delade tjänster att för att få det digitala certifikatet ska medborgaren gå in på SNS24-portalen, följa instruktionerna och välja vilken typ av certifikat man vill ha.

Efter validering av begäran görs dokumentet tillgängligt på portalen eller kan senare skickas till den angivna "e-posten", utan att det medför några kostnader.

"För att förbättra acceptansen över gränserna är det skrivet på portugisiska och engelska", betonar myndigheterna.

I den gemensamma noten klargör myndigheterna att "det snart kommer att vara möjligt att erhålla intygen på andra plattformar, liksom att få tillgång till intyget för snabba molekylära tester".

Enligt den europeiska förordningen om digitala certifikat ska alla europeiska verifieringssystem vara på plats från och med den 1 juli.

Enligt DGS vägledning kan Covid-19 digitala certifikat användas i alla medlemsstater samt på Island, i Liechtenstein, Norge och Schweiz.

EU:s digitala Covid-19-certifikat, som bevisar (negativ) testning, vaccinering eller återhämtning av Covid-19, "kommer också att vara öppet för jämförbara initiativ som utvecklas av tredjeländer eller internationella organisationer", säger DGS.

Hälsomyndigheten påminner dock om att intyget "inte kan befria respektive innehavare, beroende på om den epidemiologiska situationen förvärras, från att vidta ytterligare folkhälsoinsatser vid ankomsten till resans destinationsmedlemsstat".

Dokumentet har en QR-kod med de viktigaste uppgifterna som krävs och som används "för att på ett säkert sätt kontrollera intygets äkthet, integritet och giltighet", påminner hälsovårdsmyndigheten och tillägger att intyget kommer att innehålla information som "namn, födelsedatum, datum för utfärdande och relevant information om vaccinationen, testet eller återhämtningen".