Nyligen informerade jag honom om att Portugal aldrig kommer att minska Covid 19 så länge oönskade drifters inte tar saken på allvar. Under hela denna pandemi ser jag dagligen många drifters och oönskade personer som delar marijuana, kysser och kramar varandra. För dem är personlig skyddsutrustning inte en realitet, och majoriteten av dem misslyckas med att rengöra sina händer när de går in i lokala stormarknader, och andra är stressande turister. De bär inga masker och tigger om mynt. Det är av största vikt att myndigheterna genomför bättre polisarbete och politik om Portugal vill återigen placeras på den gröna listan. Fram till dess kommer jag att övervaka situationen för att skydda britterna och samhället i stort.

D Johnson, via e-post