Efter att ha fått samma kirurgiska ingrepp utfört för flera år sedan inom den privata sektorn, till en stor kostnad, kan jag entydigt konstatera att SNS ligger långt framme när det gäller patientvård och klinisk noggrannhet. Min fru har också anledning att vara tacksam mot den nationella hälso- och sjukvården här, eftersom hon har fått båda axlarna ersatta och en ny höft. Ett vittnesbörd om kirurgens skicklighet och omvårdnad efteråt är det faktum att hon vid 71 års ålder deltar i sju träningspass varje vecka på ett lokalt gym.

I ett annat brev samma vecka kritiserar A Davies portugisiska förare. Även om körstandarden på landets vägar lämnar mycket att önska, vem vet vilken nationalitet förarna har. Det rapporteras att det finns över 500 000 lagliga invånare av utländsk härkomst här i detta vackra land, och många fler lever under radarn. Det är alltså mycket möjligt att den förare med portugisisk registreringsskylt som inte visar tecken eller kör oregelbundet inte är portugisisk och har tagit körprov i ett annat land. Så jag hoppas att Davis, när han nästa gång han blir besvärad av dålig körning, stoppar fordonet för att kontrollera förarens nationalitet innan han föreslår att de enda dåliga trafikanterna är portugiser.

CHRIS WRIGHT,
Tavira via e-post