Denna möjlighet blev tillgänglig sent i eftermiddag, fem dagar efter att portalen för självplanering av vaccinationer tillåter registrering av personer som är 37 år eller äldre.

Med hjälp av denna självplaneringsprocess kan medborgarna välja plats och datum för vaccinering och sedan få ett sms som bekräftar dag, tid och vaccinationscentral. Bekräftelsen av tidsbeställningen innebär att ett svar skickas på SMS:et.

Till följd av fas 2 i vaccinationsplanen och den ökade tillgången på vaccin i Portugal, togs portalen för självbokning i bruk den 23 april och är nu öppen för personer som är 33 år och äldre, efter att ha varit tillgänglig för användare i åldrarna 65, 60, 55, 50, 45, 43, 37 och, i onsdags, 35 år.

Enligt uppgifter från hälsoministeriet administrerades mer än 7,9 miljoner vacciner fram till söndagen, varav cirka fem miljoner var första doser och ytterligare 2,9 miljoner möjliggjorde fullständig vaccination.

Här är länken

Portal för självplanering