Enligt ett gemensamt bokslut från GNR, PSP och Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) registrerades 2 065 olyckor under kampanjen, som pågick mellan den 23 och 29 juni, med 10 dödsfall, 44 allvarliga skador och 679 lindriga skador som följd.

Jämfört med samma period 2020 inträffade 255 fler olyckor, fyra fler dödsfall, 11 fler allvarligt skadade och 111 fler lindrigt skadade.

Under kampanjen inspekterade GNR och PSP 52 835 fordon och 10 494 överträdelser registrerades, varav 1 185 gällde utebliven eller felaktig användning av säkerhetsanordningar (säkerhetsbälten, hjälmar och fasthållningsanordningar för barn).

Kampanjen syftade till att uppmärksamma förare och alla som sitter i fordonet på vikten av att alltid använda säkerhetsanordningarna på rätt sätt.

Som en del av den nationella verkställighetsplanen för 2021 spreds kampanjen genom digitala medier och fem ANSR-åtgärder för att öka medvetenheten, som genomfördes samtidigt med de verkställighetsåtgärder som genomfördes av GNR och PSP i Alenquer (Lissabon), Faro, Beja, Caldas da Rainha (Leiria) och Almeirim (Santarém).

I den nationella tillsynsplanen inom ramen för den nationella strategiska planen för trafiksäkerhet (PENSE 2020) föreskrivs att informationskampanjer ska genomföras samtidigt med tillsynsinsatser på platser där det regelbundet förekommer överträdelser som innebär en ökad risk för olyckor.