Portugal och dess 10 miljoner invånare stod inför sin tuffaste kamp mot coronaviruset i januari, men en ökning av antalet fall på senare tid har lett till att det dagliga antalet fall har nått upp till nivåer som senast sågs i februari, då landet var strikt avspärrat.

De dagliga dödsfallen i coronavirus, som för närvarande är ensiffriga, ligger dock fortfarande långt under nivåerna från februari. Portugal har nu vaccinerat cirka 31 % av sin befolkning.