Inreseförbudet till Tyskland har upphävts för fem länder, Storbritannien, Indien, Ryssland, Nepal och Portugal, meddelar Robert-Koch-institutet för hälsoövervakning, och kommer att träda i kraft den 7 juli.

Portugal har av Tyskland klassificerats som ett område med "oroande varianter" när det gäller pandemin, nämligen på grund av spridningen av Delta-stammen, vilket har lett till att ett reseförbud har gällt sedan förra veckan.

Enligt de nya normer som Robert-Koch-institutet tillkännagav den 5 juli kommer Portugal och de andra fyra länderna att flyttas till den andra risknivån, som kallas "områden med hög förekomst" av Covid-19-varianten.

Resenärer från områden i denna kategori behöver inte sättas i karantän om de kan bevisa att de är fullt vaccinerade eller att de har smittats och återhämtat sig.

Elva länder kommer att fortsätta att stå på den röda listan: Brasilien, Moçambique, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Namibia, Zambia, Zimbabwe, Sydafrika och Uruguay.

Redan i torsdags i förra veckan hade Tyskland godkänt en minskning av bedömningen av Portugal.

Det tyska förbudet mot resor till Portugal var det enda förbudet i Europeiska unionen när det digitala certifikatet Covid-19 fanns tillgängligt.