Antalet nya fall är också det högsta sedan den 11 februari, då 3 480 fall registrerades.

I den epidemiologiska bulletinen från DGS konstateras att 603 personer är inlagda på sjukhus i dag med Covid-19, 10 färre än i tisdags, varav 130 på intensivvårdsavdelningar, tre färre.

Området Lissabon och Tagusdalen har 52,2 procent av alla nya infektioner, med en koncentration av 1 717 nya fall.

De åtta dödsfallen under de senaste 24 timmarna inträffade i regionen Lissabon och Tagus dalen (7) och i cetrala regionen (1).

När det gäller åldersgrupper var fem av de döda över 80 år, två mellan 70 och 79 år och en mellan 50 och 59 år.

Uppgifterna från DGS visar också att det finns 1 770 fler aktiva fall, totalt 40 258, och att 1 507 personer har rapporterats ha återhämtat sig under de senaste 24 timmarna, vilket ökar den nationella siffran till 838 642.

Sedan pandemin startade i mars 2020 har 17 126 personer dött i Portugal och 896 026 fall av infektion har registrerats.

Hälsomyndigheterna har ytterligare 3 033 personer under övervakning de senaste 24 timmarna, vilket ökar totalen till 67 055.

I regionen Lissabon och Tagusdalen har 1 717 nya infektioner anmälts och hittills har 348 708 fall och 7 285 dödsfall registrerats.

I den norra regionen registrerades i dag 821 nya infektioner med SARS-CoV-2. Totalt har 349 837 fall av infektion och 5 370 dödsfall registrerats sedan pandemin inleddes.

I region Centrum har ytterligare 290 fall registrerats, vilket innebär 123 513 infektioner och 3 028 dödsfall.

I Alentejo har ytterligare 75 fall rapporterats, totalt 31 434 infektioner och 973 dödsfall sedan pandemins början.

I Algarve-regionen har 321 nya fall registrerats, vilket innebär 26 139 infektioner och 366 dödsfall.

Den autonoma regionen Madeira har registrerat 24 fall, vilket innebär 10 018 infektioner och 70 dödsfall på grund av Covid-19 sedan mars 2020.

Azorerna har nu 37 nya fall, vilket motsvarar 6 377 fall och 34 dödsfall sedan pandemins början.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar sina uppgifter dagligen, vilket kanske inte stämmer överens med den information som publiceras i DGS bulletin.

Det nya coronaviruset har redan smittat minst 409 057 män och 486 469 kvinnor i Portugal, enligt uppgifter från DGS. Enligt dessa uppgifter finns det 500 fall av okänt kön som utreds, eftersom denna information inte lämnas automatiskt.

Av det totala antalet dödsfall var 8 991 män och 8 135 kvinnor.

Det högsta antalet dödsfall fortsätter att vara koncentrerat till äldre över 80 år, följt av åldersgruppen mellan 70 och 79 år.

Av det totala antalet dödsfall var 11 240 personer över 80 år, 3 657 personer mellan 70 och 79 år och 1 542 personer mellan 60 och 69 år.

När det gäller infektioner visar rapporten att av de totalt 896 026 personer som smittats sedan pandemins början var 50 627 i åldern 0-9 år, 85 454 i åldern 10-19 år, 132 294 i åldern 20-29 år, 130 personer i åldern 20-29 år, 130 personer i åldern 15-9 år, 85 454 i åldern 10-19 år, 132 294 i åldern 20-29 år och 130 personer i åldern 20-29 år. 543 mellan 30 och 39 år, 148 821 mellan 40 och 49 år, 130 551 mellan 50 och 59 år, 89 209 mellan 60 och 69 år, 57 446 mellan 70 och 79 år och 70 581 över 80 år.

Covid-19-pandemin har orsakat minst 3 996 519 dödsfall i världen, till följd av mer än 184,4 miljoner fall av infektion med det nya coronaviruset, enligt den senaste rapporten från Agence France-Presse.