I måndags var incidensen av infektion med SARS-CoV-2 coronavirus på Portugals fastland 231 fall per 100 000 invånare, medan värdet för hela Portugal var 224,6.

Enligt den gemensamma bulletinen från generaldirektoratet för hälsa (DGS) och det nationella hälsoinstitutet Doctor Ricardo Jorge (INSA) ökade överförbarhetsindexet (Rt) från 1,19 till 1,20 inom hela det nationella territoriet och låg kvar på 1,20 på Portugals fastland.

Eftersom incidensen överstiger 240 fall per 100 000 invånare införs i dagens bulletin en förändring av riskmatrisen, som nu innehåller linjer som anger 120 fall per 100 000 invånare, gränsen för kommuner med hög befolkningstäthet, och 240 fall per 100 000 invånare, för kommuner med låg befolkningstäthet. Hittills har riskmatrisen endast varit indelad i kvadranter där skärningspunkten mellan incidens och överförbarhetsindex illustrerade den epidemiologiska situationen.

Överförbarhetsindexet och uppgifterna om 14-dagarsincidens uppdateras måndag, onsdag och fredag.