Stoppet har utlysts av det oberoende fackförbundet SITRL (Union of Workers of the Bus Station of Lisbon) och kommer enligt nyhetsbyrån Lusa att omfatta cirka 600 förare, enligt fackföreningsmedlemmen João Casimiro.

"Det är inte rimligt att en förare inom kollektivtrafiken med det ansvar som de för närvarande har och som är utsatt för pandemin, som vi har varit, får den nationella minimilönen. Dessutom är vi en specialiserad klass", motiverade SITRL:s ordförande.

För närvarande är den genomsnittliga lönen för en arbetstagare cirka 700 euro (brutto) medan den nationella minimilönen är 665 euro.

João Casimiro betonade att protestaktionen, som kommer att äga rum på fredag i 24 timmar, äger rum efter "flera försök", som misslyckats med att nå en överenskommelse med företagets ledning.

SITRL:s ordförande förklarade också att arbetstagarna "kommer att säkerställa de tjänster som är nödvändiga för säkerhet och underhåll av utrustning och anläggningar" och även "tillhandahålla de minimala och oumbärliga tjänsterna för att tillgodose företagets behov".

Busstationen i Lissabon arbetar i kommunerna Lissabon, Loures, Odivelas och Vila Franca de Xira med sammanlagt cirka 400 000 invånare.