Uppgifterna visar att antalet sjukhusinläggningar nu minskar och att intensivvården ökar.

I DGS epidemiologiska bulletin påpekas att 599 personer med Covid-19 är inlagda på sjukhus, fyra färre än den 7 juli, varav 136 på intensivvårdsavdelningar.

Området Lissabon och Vale do Tejo har 48,1 procent av det totala antalet nya infektioner och koncentrerar 1 574 nya fall.

De nio dödsfallen under de senaste 24 timmarna inträffade i Lissabon- och Vale do Tejo-regionen (7), i den norra regionen (1) och i centrumregionen (1).

När det gäller åldersgrupper var sex av dödsoffren över 80 år och tre mellan 70 och 79 år.

Av de totalt 3 269 nya fallen under de senaste 24 timmarna var 319 barn mellan 0 och 09 år, 485 mellan 10 och 19 år, 830 mellan 20 och 29 år, 595 mellan 30 och 39 år, 527 mellan 40 och 49 år, 234 mellan 50 och 59 år, 152 mellan 60 och 69 år, 82 mellan 70 och 79 år och 40 över 80 år.

Uppgifterna från DGS visar även att det finns över 1 605 aktiva fall, totalt 41 863, och att 1 655 personer rapporterades ha återställda under de senaste 24 timmarna, vilket ökade den totala siffran till 840 297.

Sedan pandemins början i mars 2020 har 17 135 personer dött i Portugal och 899 295 fall av infektion har registrerats.

Hälsomyndigheterna har under de senaste 24 timmarna övervakat 1 812 personer, totalt 68 867 personer.

Regionen Lissabon och Vale do Tejo, där 1 574 nya infektioner har anmälts, har hittills stått för 350 282 fall och 7 292 dödsfall.

I den norra regionen registrerades 934 nya infektioner av SARS-CoV-2 den 8 juli, totalt 350 771 fall av infektion och 5 371 dödsfall sedan pandemins början.

I den mellersta regionen fanns 279 fler fall, med totalt 123 792 infektioner och 3 029 dödsfall.

I Alentejo rapporterades 109 fler fall, totalt 31 543 infektioner och 973 dödsfall sedan pandemins början.

I Algarve-regionen har 318 nya fall registrerats, med totalt 26 457 infektioner och 366 dödsfall.

Den autonoma regionen Madeira har registrerat 14 fall, totalt 10 032 infektioner och 70 dödsfall på grund av covid-19 sedan mars 2020.

Azorerna har nu 41 nya fall, vilket motsvarar 6 418 fall och 34 dödsfall sedan pandemins början.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar dagligen sina uppgifter, som kanske inte sammanfaller med den information som publiceras i DGS bulletin.

Det nya coronaviruset har redan smittat minst 410 663 män och 488 127 kvinnor i Portugal, visar uppgifter från DGS, enligt vilka det finns 505 fall av okänt kön, som är under utredning, eftersom denna information inte tillhandahålls automatiskt.

Av det totala antalet dödsfall var 8 996 män och 8 139 kvinnor.

Det största antalet dödsfall fortsätter att vara koncentrerat till äldre över 80 år, följt av åldersgruppen mellan 70 och 79 år.

Av det totala antalet dödsfall var 11 246 personer över 80 år, 3 660 personer mellan 70 och 79 år, 1 542 personer mellan 60 och 69 år, 472 personer mellan 50 och 59 år, 155 personer mellan 40 och 49 år, 33 personer mellan 30 och 39 år, 12 personer mellan 20 och 29 år, två personer mellan 10 och 19 år och två personer mellan 0 och 9 år.

Covid-19-pandemin har orsakat minst 4 004,99 dödsfall i världen, till följd av mer än 185 miljoner fall av infektion med det nya coronaviruset, enligt den senaste bedömningen från Agence France-Presse.