De nya restriktioner som Bukarests regering har fastställt beror på att de fyra länderna under de senaste dagarna har registrerat fler infektioner än Rumänien. Förutom de fyra länderna som tillhör Europeiska unionen (EU) har Rumänien också lagt till Andorra på samma lista.

Enligt den portugisiska gemenskapsportalen är personer som har vaccinerats eller som har passerat tio dagar från det att det fullständiga vaccinationsprogrammet har avslutats undantagna från karantän - vilket bevisas av det digitala Covid EU-certifikatet eller med vaccinationsdokumentet som utfärdats av den medicinska enheten.

Personer som har bekräftats vara "positiva" till infektion med SARS-CoV-2-virus under de 180 dagar som föregår inresan till Rumänien kommer också att tillåtas resa in i landet, om minst 14 dagar har förflutit från dagen för bekräftelsen, och personer som vistas på rumänskt territorium under mindre än 72 timmar och uppvisar ett negativt RT-PCR-test vid inresan till Rumänien, vilket kan göras upp till 72 timmar före ombordstigning.

Enligt officiella lokala uppgifter har Rumänien för närvarande en av de lägsta smittfrekvenserna i EU, med tre fall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna, jämfört med 346,5 i Portugal och nästan 500 i Spanien. Pandemin covid-19 har orsakat minst 4 061 908 dödsfall i hela världen, bland mer än 188,3 miljoner fall av infektion med det nya coronaviruset, enligt den senaste rapporten från Agence France-Presse som publicerades på torsdagen.