Enligt den rapport om den genetiska mångfalden av det nya coronaviruset från National Institute of Health Doctor Ricardo Jorge (INSA) som publicerades idag, fortsätter denna variant, som är förknippad med Indien och anses vara mer överförbar, att vara "dominerande i alla regioner" i landet.

I Lissabon och Vale do Tejo var Delta mellan den 5 och 11 juli ansvarig för 97,2 % av infektionsfallen, medan prevalensen i norr var 87 %, i centrum 96,3 % och i Algarve 94,1 %, rapporterar INSA.

I rapporten anges också att när det gäller den ytterligare mutationen av denna variant, känd som Delta Plus, har den visat en minskande trend och inget fall har upptäckts under de senaste två veckorna, förutom de 56 som redan tidigare registrerats.

När det gäller Alpha-varianten, som förknippas med Storbritannien och som en gång var dominerande i Portugal, står den nu för endast 4,4 procent av infektionsfallen i landet.

Enligt INSA är frekvensen av varianterna Beta och Gamma, som har sitt ursprung i Sydafrika respektive Brasilien, fortfarande låg och utan en ökande trend, och inget fall av Lambda har registrerats i Portugal, en variant som har en stor spridning i Peru och Chile.