Ministern sade vid mötet att han hoppas att dessa befolkningar ska kunna återvända "i slutet av året" och betonade vikten av det portugisiska biståndet och det uppdrag som Europeiska unionen och Södra Afrikas utvecklingsgemenskap (SADC) håller på att förbereda för att återuppta freden i norra Moçambique.

Väpnade grupper har terroriserat Cabo Delgado provinsen sedan 2017, och vissa attacker av gruppen Islamiska staten. Det finns mer än 2 800 döda, enligt konfliktregistreringsprojektet ACLED, och 732 000 fördrivna, enligt FN.