Uppgifter från det nationella statistikinstitutet (INE), med hänvisning till landets 24 kommuner med mer än 100 000 invånare, visar att mellan januari och mars var Lissabon den enda kommunen med en minskning av medianpriset på årsbasis (-7,9 procent) och Oeiras den enda kommunen i Lissabons storstadsområde med en ökning av medianpriset på bostäder (+6,9 procentenheter).

Medianpriset för familjebostäder, under första kvartalet, var 1 241 euro/kvadratmeter (m2), vilket återspeglar ökningar på 4,5 procent jämfört med föregående kvartal, mellan oktober och december 2020, och 3,1 procent jämfört med första kvartalet 2020, där INE registrerar en utveckling av räntan från 7,8 procent till 3,1 procent mellan fjärde kvartalet 2020 och första kvartalet i år, vilket enligt INE visar på en avmattning av bostadspriserna, vilket avbryter den acceleration som sågs under det senaste kvartalet.

Under årets första tre månader, liksom under föregående kvartal, mellan oktober och december 2020, registrerades de högsta priserna i regionerna Algarve (1 755 euro per kvadratmeter, en ökning med 4,3 procent jämfört med samma period förra året), från Lissabons storstadsområde (1 685 euro, en ökning med 4,1 procent) och från Portos storstadsområde (1 333 euro, en ökning med 3,1 procent).

Även den autonoma regionen Madeira (1 402 euro per kvadratmeter) uppvisade ett medianpris som var högre än landets, men med en ökning på årsbasis (1,4 procent) som var lägre än den nationella, enligt uppgifter från INE.

Den största minskningen, 19,3 procent, noterades i regionen Beira och Serra da Estrela, och det lägsta medianförsäljningspriset för familjebostäder (476 euro per kvadratmeter).

Lissabon fortsätter att registrera det högsta genomsnittspriset av landets kommuner (3 257 euro per kvadratmeter), följt av Cascais (2 936 euro), Oeiras (2 536 euro), Porto (2 282 euro) och Odivelas (2 071 euro).

Av de 24 kommunerna med mer än 100 000 invånare, med undantag av Lissabon, Santa Maria da Feira och Gondomar, uppvisade alla kommuner i storstadsområdena Lissabon och Porto samtidigt medianpriser på bostäder och en högre förändringstakt på årsbasis än resten av landet.