"Mot bakgrund av Covid-19-pandemin uppvisade konsumentkreditmarknaden en betydande minskning av antalet lån och det beviljade kreditbeloppet under 2020, vilket avbröt den tillväxttrend som funnits sedan 2013", står det i rapporten Retail Banking Markets Monitoring Report 2020.

I genomsnitt beviljades 490,3 miljoner euro per månad, "vilket kan jämföras med ett genomsnitt på 632,8 miljoner euro under 2019", och det beviljade kreditbeloppet var ungefär detsamma som 2016.

"Det genomsnittliga antalet lån per månad minskade också (från 133 264 under 2019 till 101 419 kontrakt under 2020)", säger Bank of Portugal.

Sett till typ av kredit minskade beloppet "med 30,2 procent för privatlån, 15,1 procent för billån och 18,4 procent för 'revolverande' lån".

"Hälften av beloppet beviljades genom kreditförmedlare, och dessa enheters övervikt på marknaden har ökat i förhållande till 2019", säger Portugals centralbank.

När det gäller kreditkostnaden "minskade den något, mätt som marknadens genomsnittliga effektiva ränta [Annual Percentage Rate of Charge] under fjärde kvartalet, som minskade med 0,1 procentenheter jämfört med året innan".

"Denna minskning återspeglade minskningar av kostnaderna för 'revolverande' och billån, delvis uppvägt av ökningen av den genomsnittliga effektiva räntan på privatlån", förklarar centralbanken.