Borgmästaren i Monchique, Rui André, lade fram förslaget om att skapa en nödfond efter att regeringen meddelat att skadorna redan kunde rapporteras till Algarves regionala direktorat för jordbruk och fiske (DRAP), eftersom han ansåg att detta stöd skulle vara "mycket byråkratiskt" och "oanpassat" till de drabbades behov, vilket hände efter den stora branden 2018.

"Efter branden som bröt ut den 17 juli i Monchique och spred sig till grannkommunen Portimão fanns det en total bränd yta på 2 134 hektar. I Monchique brann 656 hektar [ha], främst skogsområden (271 ha), men även ett område med produktionsskog av eukalyptus (163 ha), korkek (130 ha) och stentall (25 ha)", sa kommunen i ett uttalande.

Kommunens team "har redan gjort en första bedömning av skadorna" och konstaterat att 33 hektar som drabbats var "för betesmarker" och cirka 30 hektar var upptagna med "jordbruksmark och fruktträdgårdar".

Efter att i måndags ha träffat skadade parter, i närvaro av tjänstemän från DRAP Algarve, ansåg kommunen Monchique att denna nya stödprocess skulle "likna bränderna 2018", med "mycket byråkratiskt och ett otillräckligt stöd" till de verkliga behoven" hos de drabbade.

"Därför beslutade kommunfullmäktige i Monchique den 20 juli att skapa en förenklad mekanism för att stödja dessa offer i kommunen Monchique så att de snabbt kan återhämta sig från de skador som orsakats av denna brand".

Kommunfullmäktige i Monchique uppgav att "nödfonden" syftar till att "hjälpa småjordbrukare på ett snabbt och obyråkratiskt sätt vars förluster inte överstiger 500 euro och som är avsedda för rehabilitering av bevattningssystem, utbyte eller reparation av maskiner/motorer, rör och stängsel för djur".

"Vid uppvisandet av skadorna och efter att ha validerats av kommunen kommer det nödvändiga materialet att omedelbart göras tillgängligt i jordbrukskooperativet eller i andra kommersiella utrymmen i kommunen, som kan hämtas av de skadelidande, som har en maximal period på 30 dagar för att ansöka om det", förtydligade kommunen i distriktet Faro.

Användningen av det stöd som kommunen beviljar genom denna mekanism hindrar dock inte de skadelidande från att lämna in "framtida ansökningar" för att täcka "andra förluster av större värde".