Enligt den nya planen för lättnader i spärren som premiärministern presenterade i dag ingår åtgärden i planens andra fas, som ska inledas i början av september, då regeringen räknar med att 70 procent av den portugisiska befolkningen redan kommer att ha vaccinerats fullständigt.