"Flera kommuner har varit pionjärer när det gäller intensiva testmetoder för invånare, men även för yrkesverksamma inom våra sektorer, och vissa har till och med erbjudit testning vid lämpliga tidpunkter för restaurangernas toppar och gratis Covid-19-testning för företag", förklarar AHRESP.

AHRESP förstår att med det fortsatta behovet av testning, för att få tillgång till insidan av anläggningarna, måste de följa politiken för stöd för testning mot Covid-19-pandemin.

I onsdags försvarade ekonomiminister Pedro Siza Vieira möjligheten att "gå till en uppsättning distinkta mekanismer för att hantera smittan och sjukdomen" eftersom vaccinationen mot Covid-19 i Portugal och effekterna i form av hälsa och de allvarligare symtom som sjukdomen orsakar i befolkningen minskar.

Regeringstjänstemannen hänvisade också till att digitala certifikat är "ett bra sätt" att låta "en stor mängd aktiviteter fungera utan att äventyra befolkningens hälsa".