I den gemensamma epidemiologiska bulletinen från generaldirektoratet för hälsa och det nationella hälsoinstitutet, doktor Ricardo Jorge, noteras att den nationella incidensen sjönk från 419,2 fall som verifierades i onsdags till 394,6. Bara på fastlandet sjönk denna indikator också från 439,2 fall som registrerades förra veckan till 403,1 fall av SARS-CoV-2-infektion per 100 000 invånare.

När det gäller Rt - som uppskattar antalet sekundära fall av infektion till följd av en smittad person - sjönk den 2 augusti från 0,98 som rapporterades i fredags till 0,94 i hela landet, vilket innebär en fortsatt nedåtgående trend. På fastlandet sjönk Rt också från 0,98 till 0,94.

Uppgifterna om Rt och antalet nya fall per 100 000 invånare inom 14 dagar - indikatorer som utgör riskmatrisen för övervakning av pandemin - uppdateras av hälsomyndigheterna varje måndag, onsdag och fredag.

Enligt regeringens portal för covid-19 på Internet kommer övervakningen av pandemins utveckling att fortsätta att baseras på indikatorerna incidens och Rt [överförbarhetsindex], som nu anpassas till utvecklingen av vaccinationen (varningsnivån går upp till 240, risknivån går upp till 480).

Ändringen av riskmatrisen hade föreslagits av experter vid mötet i Infarmed den 27 juli.