Den regel som offentliggjordes den 3 augusti uppdaterar regel 021/2020 av den 23 december 2020 med ämnet "Vaccinationskampanj mot Covid-19 - Comirnaty Vaccine" om väntetiden mellan de två doserna av vaccinet, som den 1 mars förlängdes till 28 dagar.

Den biträdande statssekreteraren för hälsa António Lacerda Sales förklarade då på en presskonferens att det hade varit "ett beslut med bred teknisk konsensus från generaldirektoratet för hälsa och Infarmed" och att det skulle göra det möjligt att vaccinera ytterligare 100 000 personer fram till slutet av mars.

Den 30 juli försvarade samordnaren för arbetsgruppen för Covid-19-vaccinering, viceamiral Henrique Gouveia e Melo, en förkortning av tidsfristen mellan de två doserna av vaccinet från Pfizer/BioNtech.

I samband med en aktion för att främja vaccinering av ungdomar i Parque das Nações i Lissabon erinrade Gouveia e Melo om att tidsfristen mellan två doser av AstraZeneca-vaccinet redan har förkortats och försvarade ett liknande beslut för Pfizer/BioNtech-vaccinet, i synnerhet med tanke på att det har kommit en miljon vacciner från detta läkemedelsföretag.

I den standard som utfärdades den 3 augusti uppdaterar generaldirektoratet för hälsa vaccinationsschemat för Comirnaty och rekommenderar att intervallet mellan de två doserna är 21 till 28 dagar.