Sömnapné är en urgammal sjukdom, men den har inte identifierats förrän nyligen. Under de senaste 40 åren har mer information upptäckts om denna störning, dess konsekvenser och behandling.

Personer som lider av detta tillstånd slutar att andas i några sekunder under sömnen (apné) och börjar andas normalt igen först när sömnen har avbrutits (vilket kan få konsekvenser) och detta följs i allmänhet av en högljudd snarkning. Detta stopp kan vara endast partiellt, vilket i så fall kallas hypopné. Båda typerna av andningspauser (totala eller partiella) orsakar en betydande minskning av syre som når blodet, vilket är skadligt för den drabbade. Sjukdomen blir allvarligare med antalet apnéer/hypopnéer, som i vissa fall kan vara extrema och uppgå till 500 pauser per natt med en varaktighet på en minut! Dessa händelser noteras ofta bara av en partner eller make/maka och är anledningen till att patienten söker läkare, eftersom patienten inte inser att han lider av detta tillstånd och kan tro att han haft en god natts sömn. Andra vanliga klagomål är att man går upp flera gånger under natten för att kissa, vaknar trött eller med huvudvärk.

Naturligtvis har detta konsekvenser för sömnkvaliteten och den därav följande sömnigheten under dagen, men det är ganska varierande. Vissa personer kan uppleva 5 episoder per timme under natten och är mycket trötta på dagen, medan andra kan uppleva över 30 episoder per timme varje natt utan att det leder till några besvär. Det är detta som gör det så svårt att diagnostisera och behandla. Numera är det så oumbärligt att köra bil att människor kör även när de är extremt sömniga. Detta kan få allvarliga konsekvenser för trafiksäkerheten, både för föraren och andra.

Tyvärr är somnolens långt ifrån den enda konsekvensen av sömnapné. Även om vi inte säger att någon har dött på grund av sömnapné, precis som vi inte säger att någon har dött på grund av högt kolesterol eller högt blodtryck, bidrar alla dessa tillstånd i hög grad till att öka dödligheten i hjärtsjukdomar och stroke.

Bristen på syre som når våra celler under natten, orsakad av sömnapné, påverkar alla organ i kroppen, och hjärnan är inget undantag. En accelererad degeneration av hjärnans kapacitet noteras hos dessa patienter, och "minnesförlust" är ett av deras många klagomål.

För närvarande finns det behandlingar för sömnapné, men med varierande framgång, beroende på vilken metod som väljs och hur allvarlig sjukdomen är. Användning av en nasal CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) är mycket effektiv och används alltid i svåra fall. Andra behandlingar, som kirurgi eller munhålsapparat, kan användas i mindre allvarliga fall.

För mer information, kontakta oss på:

E-post: callcenter@grupohpa.com
Telefon: 282 420400
Om du
ringer från ett annat land än Portugal: +351 282 420 400
Webbplats: https://www.grupohpa.com/