90/180-dagarsregeln har inte påtvingats Portugal. Den har alltid funnits för resenärer från ett annat land.

Den har inte "förankrats" i EU-lagstiftningen. Det är en lag som antagits av medlemmarna i Schengenområdet av deras demokratiskt valda parlament. Länder som inte är med i Schengenavtalet tillämpar inte denna regel, men kan ha andra krav.
Som ovan är det inte ett diktat från folket i Bryssel, utan lagen i det land du reser till om den antagits av landets demokratiskt valda parlament.

Det faktum att denna regel nu tillämpas på brittiska medborgare är ett diktat från den brittiska regeringen som utfärdades i samband med beslutet att lämna EU, varefter Storbritannien blev ett främmande land.

Många brittiska medborgare som äger egendom i Portugal har inte registrerat sig som bosatta trots varningar i över fyra år. Om de hade gjort det skulle allt vara bra om Portugal hade beslutat att respektera dessa tillstånd.

De finns fortfarande tillgängliga, men kräver ett annat tillvägagångssätt nu när Storbritannien har lämnat EU.

Man måste också komma ihåg att även om man är registrerad som bosatt i det land där man har ett andra hem gäller regeln fortfarande, men bara för resor till ett annat EU-land. Om man till exempel är registrerad i Portugal och vill besöka Spanien i mer än 90 dagar gäller regeln för en.

Kom också ihåg att kontrollera vilka krav som gäller för inresa och vistelsetid om du reser till Europa där landet inte ingår i Schengenavtalet.

Namn och adresser undanhållna, via e-post