Lokala församlingar och kommunala nämnder måste återupprätta församlingarnas fulla deltagande i beredskapsplaneringen. Förebyggande är mycket bättre än botande, och församlingarnas planering för att på bästa sätt hantera alla eventualiteter, inklusive framtida pandemier och kampen mot klimatförändringarna. Vi måste enas och delta i denna gröna vänskapliga revolution.

Dennis Johnson,
Via e-post