Tillväxttakten är fortfarande preliminär, vi får de slutliga resultaten först i slutet av september, men om man ser till samma datum som förra året är tillväxttakten 26 procent jämfört med föregående år, och vi förväntar oss en mycket betydande ökning av studenter från de portugisisktalande länderna", säger João Sobrinho Teixeira till Lusa.

Dessa ansökningar, förklarade han, är de som "antagits av portugisiska utbildningsinstitutioner och som nu måste gå igenom processen för att bevilja visum och möjligheten att skriva in sig i Portugal, på olika nivåer som en examen eller specialiserade högre tekniska kurser,". "Men just nu har vi över 7 600 studenter som ansöker, och det antalet kan fördubblas fram till september", sade han.

För tjänstemannen följs tillväxttrenden även av internationella studenter, som ser Portugal som ett attraktivt resmål för studier. "När det gäller internationella studenter hade vi en mycket stor återgång i efterfrågan, som ökade igen; Portugal hade haft en exceptionell tillväxt i antalet studenter de senaste åren, 2019 ökade det med 24 procent, året innan hade det varit 28 procent, men under pandemin, 2020, skedde en tillbakagång med 4 procent", sade João Sobrinho Teixeira.

Kandidatprocessen avslutas på fredag och regeringstjänstemannen lämnade en vädjan till internationella studenter, nämligen barn till portugisiska emigrantföräldrar, att ansöka antingen i sina länder eller i Portugal, även om de inte har för avsikt att stanna i landet efteråt.