Enligt den epidemiologiska bulletinen från generaldirektoratet för hälsa (DGS) är 688 personer med Covid-19 inlagda på sjukhus i dag, 28 färre än i tisdags, varav 144 på intensivvården, 4 färre.

Lissabon och Vale do Tejo, med 966 nya fall, och den norra regionen, med 1 124, har 68,2 % av det totala antalet nya infektioner som verifierats under de senaste 24 timmarna.

Dödsfallen inträffade i regionen Lissabon och Vale do Tejo (7), i den norra regionen (5), i Centrum (1) och i Algarve (3).

När det gäller offrens ålder var åtta personer över 80 år, fyra mellan 70 och 79 år, en mellan 60 och 69 år och tre mellan 50 och 59 år.

När det gäller ålderskaraktäriseringen av nya bekräftade fall av infektion är det unga människor mellan 20 och 29 år (män och kvinnor) som har flest fall, med 817 fler smittade under de senaste 24 timmarna.

Därefter följer åldersgrupperna mellan 10 och 19 år (646 nya fall) och mellan 30 och 39 år (379 nya fall).

Uppgifter från DGS visar också att det finns över 810 aktiva fall, totalt 44 990, och att 2 236 personer rapporterades som återställda under de senaste 24 timmarna, vilket höjer den nationella totala siffran till 963 205 återställda.

Sedan pandemins början i mars 2020 har 17 674 personer dött i Portugal och 1 025 869 fall av infektion har registrerats.

I Lissabon och Vale do Tejo har 966 nya infektioner anmälts och hittills har 399 132 fall och 7 561 dödsfall rapporterats.

I den norra regionen har 1 124 nya infektioner av SARS-CoV-2 registrerats, totalt 395 011 fall av infektion och 5 494 dödsfall sedan pandemins början.

I Centrum finns 478 nya fall, vilket innebär 136 612 infektioner och 3 076 dödsfall.

I Alentejo rapporterades ytterligare 154 fall, totalt 36 541 infektioner och 1004 dödsfall sedan pandemins början.

I Algarve registreras 272 nya fall, vilket innebär 38 542 infektioner och 427 dödsfall.

Den autonoma regionen Madeira har registrerat 51 nya fall, totalt 11 574 infektioner och 72 dödsfall på grund av covid-19 sedan mars 2020.

Azorerna har nu 17 nya fall, vilket motsvarar 8 457 fall och 40 dödsfall sedan pandemins början.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar dagligen sina uppgifter, som kanske inte sammanfaller med den information som publiceras i DGS bulletin.

Av det totala antalet dödsfall var 9 281 män och 8 393 kvinnor.

Det största antalet dödsfall fortsätter att vara koncentrerat till äldre över 80 år, följt av åldersgruppen 70-79 år.

Av det totala antalet dödsfall var 11 544 personer över 80 år, 3 788 personer mellan 70 och 79 år och 1 603 personer mellan 60 och 69 år.