EyeData Autárquicas 2021, som finns på https://www.eyedata.pt/eleicoes/autarquicas2021.html, kommer att delas in i fyra delar: karakterisering av kommunerna, realtidsresultat och jämförelser med 2017, resultatens relation till socioekonomiska och demografiska faktorer samt trivialiteter under valnatten.

På webbplatsen kommer det att vara möjligt att kontrollera kandidaterna i Portugals 308 fullmäktige, vilka mandat som ska tilldelas i kommunfullmäktige och att konsultera indikatorer för kommunen, såsom den bofasta befolkningen, antalet läkare per tusen invånare, andelen som har grundutbildning eller antalet inskrivna arbetslösa (i procent av befolkningen mellan 15 och 64 år).

Webbplatsen kommer att göra det möjligt att i realtid övervaka resultaten av valen på nationell och kommunal nivå, med uppgifter om antalet väljare, blankröster och nollröster samt resultat för partier, koalitioner och oberoende rörelser, med angivande av procentuella andelar av rösterna och av antalet vunna fullmäktige och jämförelse med resultaten från 2017.

Slutligen presenterar EyeData Autárquicas 2021 en uppsättning kuriosa, såsom kommunen med högst/lägst andel nedlagda röster, de kommuner där skillnaden mellan vinnaren och tvåan var större.

För Lusas informationschef Luísa Meireles och för chefen för Social Data Lab, Luís Valente Rosa, är Eyedata "ett utmärkt arbetsverktyg", resultatet av ett partnerskap mellan Social Data Lab och Lusa "som berikar förmågan att känna till och förstå landet, särskilt för journalister, akademiker, kandidater och medborgare i allmänhet, som är nyfikna på att titta djupare i informationen".

"I år presenterar vi en förnyad 'webbplats' för lokala val, där alla kan hitta (nästan) all den information de väljer att leta efter och de jämförelser de vill göra när det gäller dessa val, genom att utforska flera faktorer, variabler och kuriosa som står till deras förfogande. Vi kan också kombinera valresultaten med de 80 variabler per kommun som vi har i EyeData".

I Portugal finns det 308 kommuner, varav 278 på fastlandet, 19 på Azorerna och 11 på Madeira. När det gäller församlingar finns det 3 092, med följande fördelning: 2 882 på fastlandet, 156 på Azorerna och 54 på Madeira.

I kommunalvalet den 26 september står sammanlagt 2 064 platser i kommunala kamrar och 6 448 platser i kommunala församlingar på spel.

De första demokratiska kommunala valen ägde rum i december 1976.