"Enligt bestämmelserna i den nya förordningen i biograflagen och särskilt med avseende på den 1-procentiga skattesats som gäller för operatörer av audiovisuella tjänster på beställning genom abonnemang, uppskattar ICA att intäktsprognosen för 2022 kommer att ligga mellan 1, 0 [miljoner] och 1,2 miljoner euro", säger institutet.

Beloppet innebär att ICA inte räknar med att det kommer att bli nödvändigt att tillgripa den punkt i lagen som anger att om det inte är möjligt att fastställa "relevanta vinster" för en streamingtjänst, motsvarar den avgift som ska betalas 1 miljon euro.

Denna skattesats godkändes av parlamentet i oktober, med röster för PS och PAN. Den 25 augusti offentliggjorde regeringen i Diário da República förordningen om den nya biograflagen, där det fastställs att dessa plattformar måste lämna in 1 procents avgift till ICA senast den 30 april året efter det år som avgiften avser.

Avgifterna kommer att komma från betalda tjänster som Netflix, HBO Portugal, Disney+, Amazon Prime Video, med flera. Lagen fastställer också skyldigheter för dessa företag att investera i innehåll, också baserat på "relevanta vinster".