"Som en del av FN:s flyktingkommissariats vidarebosättningsprogram har vårt land redan tagit emot 811 personer från Egypten och Turkiet med olika nationaliteter (från Syrien, Irak, Etiopien, Sudan, Sydsudan, Eritrea och Somalia)", förklarar Mariana Vieira da Silva, stats- och presidentministerns kansli, i ett meddelande.

"Dessa medborgare har flyktingstatus som beviljats på order av ministern för inrikesförvaltning och är innehavare av en deklaration som styrker den internationella skyddsstatusen i väntan på att en uppehållstitel för flyktingar ska utfärdas, i enlighet med villkoren i asyllagen", tillägger hon.

I meddelandet räknas också antalet utländska medborgare som tagits emot antingen inom ramen för flyktingprogrammen eller som ansökt om internationellt skydd, med hänvisning till de 243 personer som tagits emot efter att ha räddats i Medelhavet under de senaste åren.

"Som en del av det portugisiska åtagandet till Europeiska kommissionen om omplacering av ensamkommande barn och ungdomar finns det redan 121 minderåriga i vårt land. Portugal var det sjätte europeiska land som tog emot fler flyktingar inom ramen för EU:s omplaceringsprogram och tog emot 1 550 flyktingar från Grekland (1 190) och Italien (360) mellan december 2015 och april 2018 - som togs emot av 97 kommuner", står det i noten från regeringen.

Portugal tog också emot 142 asylsökande inom ramen för avtalet mellan Europeiska unionen och Turkiet, mellan juni 2016 och december året därpå.

Regeringen sade även med anledning av krisen i Afghanistan efter talibanernas maktövertagande, att Portugal har kapacitet att omedelbart ta emot 300 afghanska medborgare.

Hon garanterade att alla som samarbetat med de nationella styrkorna kommer att välkomnas, i detta fall "116 afghanska medborgare, vilket inkluderar de som arbetat med de avskiljda nationella styrkorna och deras kärnfamiljer".

Det avslöjades även att 840 portugisiska familjer visat sig villiga att ta emot afghanska flyktingar.