I ett svar som skickades till Lusa uppgav minister Ana Catarina Mendes att "regeringen anser det nödvändigt att fastställa en ny förlängning av tillfälligt skydd för en period på sex månader, ett förslag som mycket snart kommer att gå till ministerrådet".

Regeringen betonar också att den följer Europeiska kommissionens avsikt att förlänga det tillfälliga skyddet för personer som fördrivits från Ukraina till mars 2024.

EU-kommissionen meddelade idag att man kommer att förlänga det tillfälliga skyddet för personer som tvingats lämna Ukraina på grund av den ryska invasionen, som antogs i mars 2022, och garantera stöd "så länge som det är nödvändigt".

Tillkännagivandet gjordes av Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i hennes tal om unionens tillstånd 2023, vid Europaparlamentets plenarsammanträde i den franska staden Strasbourg, där hon avslöjade att "kommissionen kommer att föreslå en förlängning av det tillfälliga skyddet för ukrainare i EU".

Det tillfälliga skydd som Portugal beviljar flyktingar från Ukraina ges automatiskt och varade ursprungligen i ett år, och regeringen antog i mars i år en resolution som förlängde beviljandet av detta dokument med sex månader.

Uppgifter som skickats till Lusa av Foreigners and Borders Service visar att Portugal sedan krigets början den 24 februari 2022 har beviljat 57 390 tillfälliga skydd, varav 34 602 till kvinnor och 22 788 till män.

Av de 57 390 tillfälliga tillstånden beviljades 14 434 till minderåriga, vilket motsvarar cirka 25% av det totala antalet, enligt SEF.