De tio tematavlor på engelska och portugisiska som finns längs gångvägarna har ersatts med sex i det skyddade området Fonte Benémola och fyra i det skyddade området Rocha da Pena, med fokus på fauna, flora, vatten och byggnadsarv.

Det lokala skyddade landskapet Fonte Benémola har nu också sex papperskorgar, fyra fler än vad som fanns hittills. Dessa papperskorgar kom att förstärka och komplettera viktiga platser som parkeringsplatser och picknickparker.

"I och med den pandemiska situation vi upplever har efterfrågan på utomhusområden, nämligen områden med höga natur- och/eller kulturvärden, ökat avsevärt, med den oundvikliga konsekvensen att mängden avfall som produceras ökar. Ökningen av antalet papperskorgar kommer endast att få och positiva återverkningar med hjälp av alla besökare", säger en talesman för Loulé kommun.

"Denna åtgärd syftar inte bara till att öka informationen till besökarna, utan också till att öka medvetenheten om den respekt som vi alla måste ha för dessa skyddade områden och all den naturliga dynamik som förekommer där", sade Vítor Aleixo, borgmästare i Loulé.