Enligt den epidemiologiska bulletinen från generaldirektoratet för hälsa (DGS) har 695 ligger personer på sjukhus i dag med Covid-19, 14 fler än i onsdags, varav 140 på intensivvårdsavdelningar.

De uppgifter som presenteras i dagens rapport omfattar 848 fall som enligt hälsoministeriet, på grund av datorproblem, inte rapporterades i tisdagens bulletin: 407 i norr, 160 i centrum, 208 i Lissabon och Vale do Tejo, 26 i Alentejo, 36 i Algarve, två på Azorerna och nio på Madeira.

Lissabon och Vale do Tejo, med 854 nya fall, och den norra regionen, med 1075, har 68,1% av det totala antalet nya infektioner som verifierats under de senaste 24 timmarna.

Dödsfallen inträffade i regionen Lissabon och Vale do Tejo (3), i den norra regionen (1), i Centrum (2), i Alentejo (2) och i Algarve (1).

När det gäller offrens ålder var fyra av dem över 80 år, tre mellan 70 och 79 år och två mellan 60 och 69 år.

När det gäller ålderskaraktäriseringen av nya bekräftade fall av infektion är det unga människor mellan 20 och 29 år (män och kvinnor) som har flest fall, med över 616 smittade under de senaste 24 timmarna.

Därefter följer åldersgrupperna mellan 10 och 19 år (498 nya fall) och mellan 30 och 39 år (373 nya fall).

Uppgifterna från DGS visar också att det finns över 684 aktiva fall, totalt 43 957, och att 2 137 personer rapporterades ha tillfrisknat under de senaste 24 timmarna, vilket ökar den nationella totalsiffran till 980 599 tillfrisknade.

Sedan pandemins början i mars 2020 har 17 766 personer dött i Portugal och 1 042 322 fall av infektion har registrerats.

Lissabon och Vale do Tejo, med anmälan av 854 nya infektioner, har hittills stått för 404 278 fall och 7 597 dödsfall.

I den norra regionen har 1 075 nya infektioner av SARS-CoV-2 registrerats, totalt 401 203 fall av infektion och 5 513 dödsfall sedan pandemins början.

I Centrum fanns 472 fler fall, vilket innebär 138 971 infektioner och 3 097 dödsfall.

I Alentejo rapporterades 119 fler fall, totalt 37 450 infektioner och 1 008 dödsfall sedan pandemins början.

I Algarve registrerades 270 nya fall, vilket innebär 40 079 infektioner och 438 dödsfall.

Den autonoma regionen Madeira har registrerat 30 nya fall, totalt 11 774 infektioner och 72 dödsfall på grund av covid-19 sedan mars 2020.

Azorerna har nu 10 nya fall, vilket motsvarar 8 567 fall och 41 dödsfall sedan pandemins början.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar dagligen sina uppgifter, som kanske inte sammanfaller med den information som publiceras i DGS bulletin.