"I dag har 209 arbetstagare som arbetar som operatörer inom telekommunikation i nödsituationer, inom ramen för programmet för extraordinär regularisering av osäkra anställningar inom den offentliga förvaltningen (PREVPAP), integrerats i ANEPC:s personal", meddelar Eduardo Cabritas kontor.

Enligt ministeriet har man i och med regulariseringen av banden för dessa arbetstagare som säkerställer driften av de 18 distriktsoperations- och kommunikationsrummen och operations- och kommunikationsrummet för det nationella kommandot för räddningstjänst och civilskydd "avslutat en process som pågått i mer än 30 år och tagit ytterligare ett viktigt steg i behandlingen av de situationer som omfattas av PREVPAP, inom ramen för ministeriet för inrikesförvaltning".

"Redan i januari 2021 hade 70 tekniker som tilldelats avdelningen för tekniskt-operativt stöd integrerats i ANEPC, inom ramen för PREVPAP", sade ministeriet i ett uttalande.