Enligt uppgifter från Gfk consultant, en oberoende enhet som i Portugal granskar och räknar bokförsäljningen under hela året, ökade det genomsnittliga priset på böcker något under årets första sex månader, med 4,2 procent, till motsvarande 12,98 euro i genomsnitt.

De mest sålda bokkategorierna var "Tekniskt/vetenskapligt" och "Praktiskt liv/fritid/nyheter", med en ökning på 22,9 procent respektive 23,2 procent.

När det gäller försäljningskanaler var bokhandeln den plats som konsumenterna valde mest för att köpa böcker, vilket motsvarade 61,6 procent av det totala antalet, vilket innebar en ökning med 16,9 procent jämfört med samma period förra året. Totalt 38,4 procent av bokförsäljningen skedde via stormarknader.

För ungefär ett år sedan, i oktober 2020, höll försäljningen av böcker i Portugal på att återhämta sig från den abrupta nedgång som den registrerat på grund av pandemin, men trots detta fortsatte den att registrera en minskning på 15,8 procent.

Slutligen drar GfK slutsatsen att intresset för e-böcker börjar avta och att det inte har kunnat hålla den positiva utveckling det hade under föregående år.