Ekonomierna i euroområdet och Europeiska unionen (EU) växte under det andra kvartalet, både i förhållande till samma period föregående år, och Portugal (4,9 procent) hade den näst högsta kvartalsvisa ökningen mellan medlemsstaterna, enligt Eurostat.

Enligt uppgifter från EU:s statistikbyrå ökade bruttonationalprodukten (BNP) i euroområdet mellan april och juni med 14,3 procent och i EU med 13,8 procent jämfört med andra kvartalet 2020, efter att ha gått tillbaka med 1,2 procent i båda zonerna under föregående kvartal.

Säsongbaserade BNP ökade med 2,2 procent i euroområdet och 2,1 procent i EU under andra kvartalet 2021, jämfört med föregående kvartal, till skillnad från minskningar på 0,3 procent i euroområdet respektive 0,1 procent i EU.