Vaccinationsarbetsgruppen uppgav att i slutet av veckan hade 99 procent av den undervisande och icke undervisande personalen i portugisiska skolor vaccinerats mot SARS-CoV-2.

Lektionerna börjar mellan den 14 och 17 september, vilket markerar början på ännu ett skolår mitt i pandemin covid-19 och det andra med strikta sanitära regler för att förhindra smittspridning i skolorna, inklusive obligatorisk användning av masker från 10 års ålder och "starkt rekommenderat" för de yngsta, från och med den första cykeln.

I likhet med vad som hände under förra läsåret, när skolorna öppnade igen i april, genomförs också screeningar innan lektionerna börjar, vilket kommer att omfatta lärare och anställda på alla utbildningsnivåer och elever från och med den tredje cykeln.

Alla personer i de grupper som omfattas kommer att testas, oavsett vaccinationsstatus, vid en tidpunkt då lärare och icke-lärande personal har full vaccination och 75 % av ungdomarna från 12 år redan har fått den första dosen.