I ett pressmeddelande som skickats till Lusa uppger samordnaren för ADACO - Associação Distrital dos Farmers of Coimbra, Ismênio Oliveira, att av de cirka 9 000 hektar majs som odlas i Baixo Mondego riskerar cirka 50 procent av skörden att gå förlorad, främst mellan Coimbra och Carapinheira".

ADACO kräver ett "brådskande" ingripande av jordbruksministeriet för att genomföra "en uttömmande undersökning av det drabbade området" och erbjuda "stödåtgärder för de drabbade jordbrukarna".

Denna situation uppstår "på grund av att ett lågtryck närmar sig Portugals fastland med ett högtryck, som är förknippat med tropiska luftmassor, instabila och med hög vattenånga".