När det gäller Portugals fastland visar den gemensamma epidemiologiska rapporten från generaldirektoratet för hälsa och det nationella hälsoinstitutet, doktor Ricardo Jorge, som publicerades idag, att incidensen (genomsnittligt antal nya fall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna) har sjunkit från 196,1 till 177,9.

Rt - som uppskattar antalet sekundära fall av infektion till följd av att en person bär på viruset - är för närvarande 0,83 nationellt och 0,82 på Portugals fastland.

I onsdags låg den på 0,84 nationellt och 0,83 på Portugals fastland.

Uppgifterna om Rt och antalet nya fall per 100 000 invånare inom 14 dagar - indikatorer som utgör riskmatrisen för övervakning av pandemin - uppdateras av hälsomyndigheterna måndag, onsdag och fredag.

Risknivån i matrisen för övervakning av pandemin covid-19 är fastställd till 480 fall per 100 000 invånare inom 14 dagar.

Enligt regeringens portal för covid-19 "kommer övervakningen av pandemins utveckling att fortsätta att ske på grundval av indikatorerna incidens och Rt, som anpassas till vaccinationsutvecklingen (varningsnivå är 240, risknivå är 480)".