João Paulo Gomes, som arbetar vid det nationella hälsoinstitutet Doctor Ricardo Jorge (Insa), talade vid presentationen "Epidemiologisk situation för covid-19 i Portugal" på Infarmed - den nationella myndigheten för läkemedel och hälsoprodukter - i Lissabon.

Enligt experten är det, även om det råder stor obalans i världen när det gäller vaccinering mot Covid-19 - med länder med låg vaccinationsgrad - "mer än normalt att nya varianter" av SARS-CoV-2 kommer att dyka upp.

Som ett resultat av denna obalans i vaccinationen på global nivå "förväntas nya varianter uppstå" även i länder som Portugal, där det finns en "hög vaccinationsgrad" mot Covid-19, påpekade João Paulo Gomes.

Insa-forskaren förklarade att i länder med låg vaccinationsgrad finns det "fler virus i omlopp", vilket leder till "uppkomsten av nya varianter".

För närvarande dominerar Delta-varianten av SARS-CoV-2, den mest smittsamma av alla och som anses vara oroväckande av Världshälsoorganisationen, på global nivå, även i Portugal.